De levenstrap

Van de 17e eeuw tot aan de 19e eeuw was het gebruikelijk om de menselijke levensloop op doek af te beelden in de vorm van een trap. Op zo’n levenstrap werden tien treden onderscheiden, elk van tien jaar. Het Kurhausmuseum in Kleef bezit zo’n schilderij waarop een anonieme schilder rond 1680 ‘De trap des Levens’ afbeeldde. Karakteristiek aan het schilderij is dat de menselijke figuren na hun vijftigste levensjaar enkel nog afgebeeld worden in donkere kledij. Vrolijk werd ik niet van deze sombere kleding. Stel je voor dat na het vijftigste levensjaar noodgedwongen het licht uitgaat en het leven zijn glans verliest…… De deugdzame oudere uit die tijd wachtte wel één troost: onder de levenstrap opende zich de poort tot het hiernamaals, de hemel.

Levensfasen zijn van alle tijden. Ze vormen ondermeer het werkmateriaal voor een biografisch coach. De levenstrap is niet meer in zwang. Onderstaande levenstrap komt uit mijn eigen collectie en laat zien op welke manier de maker ervan zich de treden van het leven voorstelt. De moderne mens leeft vaak niet meer met een hiernamaals. Daarom is er onderaan de trap een leegte ontstaan. Het is aan het individu om een persoonlijk antwoord te vinden op die leegte. …………………….zij met U!